Xaphoon

Läs mer på Xaphoon Center.

Xaphoonen är en lyckad kombination av blockflöjtens enkelhet, klarinettens värme och saxofonens kraft.

ÅÅÅ, vilket härligt ljud från ett så litet instrument!”Detta är den vanliga reak-tionen från dem som hör Xaphoonen för första gången. Dess ton ligger mellan klarinettens och sopransaxofonens och den kan spelas kromatiskt med alla halvtoner i två oktaver.

Många professionella musiker har valt Xaphoonen som ett andra in

strument.

Xaphoonen är ett instrument för alla generationer – vår äldste köpare hittills var 80 år.

Det överkomliga priset och det faktum att Xaphoonen är så lätt att ta med sig gör den idealisk för alla dem som drömmer om att kunna spela ett instrument, men som hittills inte kommit till skott.

Nu är det bara att börja! Hör av dig till hans@hj-musikint.se om du är intresserad!

Comments are closed.